Struktura organizacyjna 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W ROPCZYCACH


 MŁ. INSP. ROMAN ZAWIŚLAK

 

SEKRETARIAT

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ROPCZYCACH

tel. 47 82 24 305

faks. 47 82 24 309

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W ROPCZYCACH

PRZYJMUJE STRONY W KAŻDY WTOREK W GODZ. 14.00 - 16.00

SKARGI I WNIOSKI MOGĄ BYĆ SKALDANE POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES:

ropczyce@rz.policja.gov.pl

Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę przesłaną drogą elektroniczną jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej (listownej). 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ROPCZYCACH


MŁ. INSP. WALDEMAR JĘDRZEJEWSKI

 
OFICER PRASOWY
 

ST. SIERŻ. AGNIESZKA OLSZOWY-SZYDŁO  

kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

tel. 47 82 24 316
tel. kom. 510 997 602

Poza godzinami urzędowania kontakt tylko w sytuacjach nadzwyczajnych.

 

 

DYŻURNI
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ROPCZYCACH
 
tel. 47 82 24 310
faks. 47 82 24 319
 

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY


NACZELNIK WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

PODINSP. KRZYSZTOF TYLEC

tel. 47 82 24 320

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

p.o ST. ASP. JAKUB JASIŃSKI

tel. 47 82 24 330

 


 
 
 WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO
 

NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO

 NADKOM. ARKADIUSZ MAZURKIEWICZ
 
tel. 47 82 24 340
 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI i RUCHU DROGOWEGO

 
 NADKOM. SEBASTIAN JAKUBEK
 
tel. 47 82 24 355
 
 
ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI i RUCHU DROGOWEGO
 
PODKOM. DAMIAN SZPARA
 
tel. 47 82 24 350
 

 
KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH
WYDZIAŁU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
W ROPCZYCACH
 
ASP. SZT. AGATA PRZYBEK
 

tel. 47 82 24 359

 
KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH
PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH DZIELNICOWYCH
W PONIEDZIAŁKI, W GODZINACH 10:00-14:00
 

 
KOMISARIAT POLICJI
W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM 
 
 
KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI
W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
 
 PODKOM. ANDRZEJ WOJTON
 
 
 
SEKRETARIAT KOMENDTA KOMISARIATU POLICJI
W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
 
 tel: 47 82 24 535 
tel.
 47 82 24 520
 

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W SĘDZISZOWIE MŁP.
PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
W KAŻDY PONIEDZIAŁKI W GODZINACH 14:30-16:30

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI
W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

 PODKOM. KAMIL SAJ

Powrót na górę strony